Centralne zabezpieczenie upływowe typu CZU1–ET


 

Centralne zabezpieczenie upływowe typu CZU1-ET kontroluje rezystancję upływową sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego IT z izolowanym punktem neutralnym lub instalacji elektrycznej pod napięciem. Zabezpieczenie typu CZU1-ET poprzez zespół pomiarowy ZL kontroluje stan izolacji w sieciach elektroenergetycznych IT (obwodach) jedno, dwu lub trzy fazowych prądu przemiennego o napięciu do 1000V. Zabezpieczenie wyposażono w moduł wyświetlacza LCD do wskazywania stanu izolacji sieci i blokowania po jego zadziałaniu. Napis „BLOK” na wyświetlaczu LCD informuje o konieczności ustalenia przyczyny zadziałania, a następnie dokonania skasowania zadziałania CZU stykiem „Kasowanie”. Do kontroli okresowej zastosować instalację do okresowej kontroli sprawności eksploatacyjnej zabezpieczenia upływowego CZU.

 

Pobierz: Karta katalogowa str. nr 1

Pobierz: Karta katalogowa str. nr 2