Zasilacz Iskrobezpieczny ZI*/*BET


Zasilacz iskrobezpieczny Z*/*BET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym 12VDC, 15VDC lub 24VDC. Maksymalny prąd wyjściowy Io może wynosić do 3A i 0,7A dla wykonania zasilacza z Uo = 24VDC. Zasilacz przystosowano do podtrzymywania zasilania odpływu z baterii akumulatorów bez konieczności podłączenia do zasilania sieciowego. Ładowanie baterii akumulatorów odbywa się tylko w pomieszczeniu niezagrożonym wybuchem  z zespołu ładowania akumulatorów typu LA230-ET produkcji „ELTECH” zasilanego z sieci 230VAC.
Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/**BET może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1 w pomieszczeniach podziemnych i na powierzchni zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

 

Pobierz: Karta katalogowa