Zasilacz Iskrobezpieczny ZI*/*ZET


 

Zasilacz iskrobezpieczny z zwiernikiem typu ZI*/*ZET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un= 12V, 15V i 24V DC. Zasilacz przystosowano do zasilania napięciem 24VDC lub 24VAC. W ofercie znajdują się transformatory sieciowe w obudowie, poprzez które zasilacz może być zasilany prądem przemiennym o napięciu znamionowym: 42V, 100V, 110, 127V, 133V, 220V, 230V/50Hz). Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/*ZET może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego lub metanu. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, zasilacz przewidziany jest do zabudowy w obudowie budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną. W pomieszczeniach zagrożonych tylko wybuchem pyłu węglowego, zasilacz może być zabudowany w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Pobierz: Karta katalogowa