Przekaźnik – Czujnik poziomu – spiętrzenia urobku typu CPC-2/CS


Czujnik poziomu może być stosowany na powierzchni i w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych
wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do
stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy
wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla
urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1.
Czujnik poziomu CPC-2/CS przeznaczony jest do kontroli drożności przesypów, spiętrzenia
materiałów i urobku w układach transportu przenośnikami taśmowymi i zgrzebłowymi, bezpieczeństwa, itp.
Zasada działania czujnika polega na pomiarze rezystancji materiałów (stałych wilgotnych i ciekłych)
pomiędzy elektrodą pomiarową a masą (uziemieniem). Standardowo dostosowany jest do montażu na
odrzwiach obudowy górniczej oraz na innych elementach przy użyciu zawiesia. Producent może dostosować
czujnik do zamontowania do każdego elementu maszyny lub urządzenia, zgodnie z zamówieniem.
Zastosowanie w układzie wykonawczym przekaźnika z parą styków typu NO i NC oraz wyjścia typu złącze
kolektor – emiter transoptora, zapewnia uniwersalność w zastosowaniu układu.

Pobierz: Karta katalogowa