Sygnalizatory optyczno – akustyczne ESOA-x.x.x.x


Sygnalizator optyczno – akustyczny ESOA-x.x.x.x przeznaczony jest do emisji akustycznych i optycznych sygnałów ostrzegawczych i może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1. Może być stosowany w układach transportu, w systemach informacyjnych o pracy maszyn i urządzeń, regulacji ruchu pieszych itp. Sygnalizator optyczny tekstowy przeznaczony jest do wyświetlania haseł np. „URZĄDZENIE W RUCHU” na matrycy diodowej LED 48×6 pixele.
Certyfikat badania typu WE OBAC 10 ATEX 478

Pobierz: Karta katalogowa