Zasilacz Iskrobezpieczny ZI*/**-ET


Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/*ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un= 5V, 12V, 15V i 24V DC. Wykonany jest w postaci podzespołu do wbudowania instalowanego poza strefą zagrożoną wybuchem lub w osłonie ognioszczelnej zapewniającej stopień ochrony IP54. Zasilacz przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 24 – 42 – 133 – 231(V AC/50Hz). Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/*ET może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego lub metanu. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, zasilacz przewidziany jest do zabudowy w obudowie budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną. W pomieszczeniach zagrożonych tylko wybuchem pyłu węglowego, zasilacz może być zabudowany w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP54.Zasilacz posiada jedną parę zacisków do podłączenia zasilania (AC IN), oznaczoną odpowiednio do wersji wykonania:

Zaciski 1-11   UN 24V AC / 50Hz

Zaciski 1-2     Un 42V AC / 50Hz

Zaciski 1-12    Un 133V AC / 50Hz

Parametry związane z iskrobezpieczeństwem:

Zaciski 1-11  Um = 28,8V

Zaciski 1-2  Um = 50,4V

Zaciski 1-12  Um = 160V

Zaciski 1-13  Um = 277,2V

Zaciski 3(+) – 4(-); 3′(+) – 4′(-):

obwód z poziomem zabezpieczenia „ia”, charakterystyka trapezowa:

Wersja ZI15/1*ET Uₒ = 5,88VCₒ = 3000µF Iₒ = 1,0ALₒ = 0,65mH Pₒ = 1,63WLₒ/Rₒ = 287,2µ/Ω
Wersja ZI15/15*ET Uₒ = 5,88VCₒ = 3000µF Iₒ = 1,5ALₒ = 0,32mH Pₒ = 2,53WLₒ/Rₒ = 184,6µ/Ω
Wersja ZI15/2*ET Uₒ = 5,88VCₒ = 3000µF Iₒ = 2,0ALₒ = 0,22mH Pₒ = 3,38WLₒ/Rₒ = 138,4µ/Ω
Wersja ZI15/27*ET Uₒ = 5,88VCₒ = 3000µF Iₒ = 2,7ALₒ = 0,13mH Pₒ = 4,55WLₒ/Rₒ = 102,5µ/Ω
Wersja ZI12/1*ET Uₒ = 13,65VCₒ = 19µF Iₒ = 1,0ALₒ = 0,5mH Pₒ = 4,46WLₒ/Rₒ = 104,7µ/Ω
Wersja ZI12/15*ET Uₒ = 13,65VCₒ = 19µF Iₒ = 1,5ALₒ = 0,24mH Pₒ = 6,54WLₒ/Rₒ = 71,4µ/Ω
Wersja ZI12/2*ET Uₒ = 13,65VCₒ = 19µF Iₒ = 2,0ALₒ = 0,18mH Pₒ = 8,76WLₒ/Rₒ = 53,3µ/Ω
Wersja ZI15/07*ET Uₒ = 16,8VCₒ = 10µF Iₒ = 0,7ALₒ = 0,9mH Pₒ = 4,65WLₒ/Rₒ = 100,5µ/Ω
Wersja ZI15/1*ET Uₒ = 16,8VCₒ = 10µF Iₒ = 1,0ALₒ = 0,4mH Pₒ = 6,76WLₒ/Rₒ = 69,1µ/Ω
Wersja ZI15/15*ET Uₒ = 16,8VCₒ = 10µF Iₒ = 1,5ALₒ = 0,2mH Pₒ = 9,91WLₒ/Rₒ = 47,1µ/Ω
Wersja ZI15/2*ET Uₒ = 16,8VCₒ = 10µF Iₒ = 2,0ALₒ = 0,12mH Pₒ = 13,27WLₒ/Rₒ = 35,2µ/Ω
Wersja ZI24/07*ET Uₒ = 24VCₒ = 3,5µF Iₒ = 0,7ALₒ = 0,8mH Pₒ = 9,8WLₒ/Rₒ = 49,3µ/Ω

Pobierz: Karta katalogowa zasilacza typu ZI*/**-ET

Pobierz: Karta katalogowa zasilacza w obudowie ognioszczelnej typu Z-*-ZI*/**ET-ET