Zasilacz Iskrobezpieczny Z – * – *


ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY TYPU Z – 3 – ZI*/*ET lub Z – 4 – ZI*/*ET
Zasilacz iskrobezpieczny typu Z – 3 – ZI*/*ET lub Z – 4 – ZI*/*ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un= 5V, 12V, 15V i 24V DC. Podzespół zasilacza zabudowano w osłonie ognioszczelnej zapewniającej stopień ochrony IP54. Zasilacz przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 24V, 42V, 133V, 231V/50Hz. Może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Zasilacz spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2. Certyfikat badania typu UE Nr CBiDGP 15 ATEX 006X I M2

Pobierz: Karta katalogowa