Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET


 

Przepisy bhp prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych wymagają, aby strefy przed wlotami do kruszarek kęsów znajdujących się na trasach przenośników zgrzebłowych zabezpieczone były dwoma niezależnie uruchamianymi, w tym jednym bezdotykowo, urządzeniami wyłączenia awaryjnego napędów kruszarki kęsów i przenośnika zgrzebłowego, w sposób określony w dokumentacji układu transportu. Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET firmy „ELTECH” spełnia te wymagania.
Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET służy do lokalizacji urządzeń nadawczych, np.: górniczego osobistego nadajnika lokacyjnego typu GLON. Może mieć zastosowanie przy wyłączaniu z ruchu przenośnika taśmowego do jazdy ludzi w przypadku przejazdu pracownika wyposażonego w nadajnik lokacyjny poza pomost do wysiadania, jako jeden z elementów zabezpieczenia wlotu kruszarki węgla, przy kontroli przejazdu pociągu lub innego urządzenia transportowego z lampą końcową wyposażoną w nadajnik GLON itp. Czujnik wykonywany jest w wersji z antenami mocowanymi w miejscu pracy czujnika w osobnej obudowie. Zespół antenowy z układem wykonawczym połączony jest przewodem o długości około 10m. Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET może współpracować z sygnalizatorem optyczno – akustycznym ESOA produkcji ELTECH (lub innym spełniającym wymagania) w układzie kontroli osobistego nadajnika lokacyjnego. Konstrukcja pozwala na zdalne kasowanie podtrzymywania zadziałania czujnika. Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1 oraz grupy II.

Pobierz: Karta katalogowa