Przekaźnik – Czujnik poziomu wody typu CPC-*ET


Czujnik poziomu CPC-*ET przeznaczony jest do kontroli poziomu cieczy lub ciekłych mieszanin oraz sterowania ( w tym przy użyciu 2 żył sterowniczych) wyłącznikami pomp, urządzeniami separacyjno-sterującymi oraz innymi obwodami sterującymi. Producent wykonuje czujnik dostosowany do współpracy z pętlą prądową np.: stan 0=1,4mA; stan 1=3,9mA. Czujnik posiada wejścia sondy neutralnej, sond do pomiaru poziomu cieczy oraz układ wykonawczy. W układach wykonawczych w zależności od wersji czujnika zastosowano styki przekaźników, sygnał TTL lub klucz tranzystorowy. W przypadku przekroczenia poziomu cieczy, uznanego za zbyt niski lub zbyt wysoki, czujnik wytwarza stosowny sygnał wykonawczy do urządzenia współpracującego np. do wyłącznika pompy odwadniającej. W urządzeniu zastosowano metodę pomiaru eliminującą korozję sond czujnika w cieczy (nie dotyczy wersji CPC-3ET i CPC-8ET). Czujnik CPC-8ET nie ma ograniczenia w odległości sond od wejść czujnika. UWAGA! Producent firma „ELTECH” może dokonać doboru typu czujnika do danego zastosowania.

Pobierz: karta katalogowa

Pobierz: zastosowanie CPC-2ET