Czujnik poziomu wody typu CPC-*ET


Czujnik poziomu typu CPC-*ET spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1 oraz grupy II kategorii 1G i 1D. Czujnik poziomu CPC-*ET przeznaczony jest do kontroli poziomu cieczy lub ciekłych mieszanin przewodzących oraz sterowania (w tym przy użyciu 2 żył sterowniczych) wyłącznikami pomp, urządzeniami separacyjno-sterującymi oraz innymi obwodami sterującymi. Producent wykonuje czujnik dostosowany do współpracy
z pętlą prądową np.: stan 0=1,4mA; stan 1=3,9mA. Czujnik posiada wejścia sondy neutralnej, sond do pomiaru poziomu cieczy oraz układ wykonawczy. W układach wykonawczych w zależności od wersji czujnika zastosowano styki przekaźników lub klucz MOSFET. W przypadku przekroczenia poziomu cieczy, uznanego za zbyt niski lub zbyt wysoki, czujnik wytwarza stosowny sygnał wykonawczy do urządzenia współpracującego np. do wyłącznika pompy odwadniającej. W urządzeniu zastosowano metodę pomiaru eliminującą korozję sond czujnika w cieczy (nie dotyczy wersji CPC-8ET). Czujnik CPC-8ET nie ma ograniczenia w odległości sond od wejść czujnika. UWAGA! Producent firma „ELTECH” może dokonać doboru typu czujnika do danego zastosowania. Stopień ochrony: IP65

Pobierz: Karta katalogowa

Pobierz: Zastosowanie CPC-2ET