Tama wentylacyjna – Śluza


Napęd stanowią siłowniki elektryczne. Układ zasilania i sterowania może być stosowany w polach niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Sterowanie napędami tam odbywa się przy użyciu przycisków sterowniczych, czujników zabudowanych np. na trasie kolei podziemnej, podwieszonej spągowej lub szynowej, czujników fotooptycznych reagujących odpowiednio na światło lamy górniczej. Tamy wyposaża się w sygnalizację optyczno-akustyczną i oświetlenie.

Pobierz: Karta katalogowa