Tama wentylacyjna – Śluza


Drzwi tamy typu T-350

Drzwi osobowe

 

Tama wentylacyjna może pracować w układzie pojedynczej tamy, tam śluzy wentylacyjnej (dwie tamy) lub kilku tam wentylacyjnych, np. w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Tama w odmianach wykonania, może być zabudowana na drogach transportu szynowego po spągu oraz kolejkami podwieszanymi z napędem własnym lub linowym. Tama wyposażona jest w dwuskrzydłowe, przeciwbieżne drzwi. Napęd otwierania i zamykania drzwi tamy stanowi przesuwnik elektryczny zasilany poprzez wyłącznik elektryczny z trójfazowej instalacji elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym od 220VAC do 1000VAC.

Układ sterowania i kontroli spełnia następujące wymagania:
• sterowanie tamami w układzie śluzy odbywa się w sposób uniemożliwiający otwarcie obu tam jednocześnie,
• w dowolnym cyklu sterowania tamami istnieje możliwość zablokowania ich ruchu za pomocą wyłączników awaryjnych umieszczonych po obu stronach tamy,
• Czas pracy napędów tam dla bezpieczeństwa pracy ograniczono do 30s.
Umożliwia sterowanie napędami tam przy użyciu:
• przycisków sterowniczych sterowania lokalnego umieszczonych w bezpiecznej odległości od drzwi tam;
• włączników łańcuchowych z trasy kolejki podwieszonej lub czujników sterowania zdalnego przy użyciu lampy osobistej.

UWAGA! Układ sterowania tam umożliwia bezpieczne przejście przez odrzwia otworu transportowego przy braku drzwi osobowych.

Układ sterowania zestawiany jest do potrzeb zamawiającego. Długość przewodów zasilania i sterowania producent dostosowuje do zamówienia, np. przy oddaleniu tam na odległość 200m.
Konstrukcja i wykonanie tamy (tam śluzy) wentylacyjnej z przesuwnikiem elektrycznym oraz jej układ sterowania i kontroli spełnia warunki urządzeń grupy I kategorii M2.

Tama wentylacyjna (śluza) może być stosowana w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 

Pobierz: Oferta Techniczno-Handlowa