Instalacje elektryczne


Nasza firma to doświadczony wykonawca instalacji elektrycznych. Mamy umiejętności poparte świadectwami kwalifikacyjnymi pracowników, aby wykonać pomiary elektryczne, opracować projekt oraz wykonać instalację elektryczną dla Twojego mieszkania, domu lub biura zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Udzielamy gwarancji na nasze usługi.
Firma „ELTECH” wykonuje:
– Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych montaż lub wymiana
– Przyłącza elektryczne
– Pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej, badań odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych
– Sporządzanie projektów branży elektrycznej
– Prefabrykację rozdzielnic nn
– Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy I lub grupy II kategorii 1G lub 1D.
Wprowadziliśmy systemy zarządzania jakością, zgodne z wymaganiami norm ISO 9001:2009 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” i PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 „Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń”.