Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET


Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET przeznaczona jest do stosowania w systemach monitoringu opartego na protokole TCP/IP. Kamera może być stosowana w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii M1, grupy II kategorii 1G i 1D.

Pobierz: Karta katalogowa