Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET


Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET

Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET przeznaczona jest do stosowania w systemach monitoringu opartego na protokole TCP/IP. Kamera może być stosowana w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Kamera iskrobezpieczna typu KAI***- ET spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii M1, grupy II kategorii 1G i 1D.

Pobierz: Karta katalogowa

Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET

Zespół Zasilania Kamery typu ZZK1-ET

Kamera iskrobezpieczna typu KAI***-ET przeznaczona jest do stosowania w systemach przewodowego monitoringu wizyjnego opartego na protokole TCP/IP. Spełnia wymagania dla urządzeń grupy II kategorii 1G i 1D oraz grupy I kategorii M1. Zespół zasilania typu ZZK1-ET służy do zasilania kamery z zasilacza iskrobezpiecznego i transmisji z kamery sygnału wizyjnego interfejsem optycznym oraz umożliwia odbiór optycznego sygnału wizyjnego w sieci ETHERNET.
W skład instalacji monitoringu wchodzą:
– Kamera iskrobezpieczna typu KAI*** – ET,
– Zespół zasilania kamery typu ZZK1-ET,
– Przewody optyczne,
– Przewód zasilania.

Pobierz: Karta katalogowa