Upływowe zabezpieczenie blokujące UZ2B-ET


Upływowe zabezpieczenie typu UZ2B-ET jest urządzeniem kontrolującym rezystancję upływową sieci lub instalacji elektrycznej przy braku napięcia i może pracować jako upływowe zabezpieczenie blokujące. Zabezpieczenie może być zasilane napięciem stałym lub przemiennym. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem zabezpieczenie przewidziane jest do zabudowy w urządzeniach budowy przeciwwybuchowej. Zabezpieczenie upływowe typu UZ2B-ET może współpracować tylko z zespołem pomiarowym typu ZDP2-ET firmy „ELTECH”.

Pobierz: Karta katalogowa