Urządzenie separacyjno – sterownicze SSU*-ET


Urządzenie separacyjno – sterownicze SSU*-ET

przeznaczone jest do separacji obwodu iskrobezpiecznego od nieiskrobezpiecznego.
Sygnałem wejściowym obwodu iskrobezpiecznego jest „styk” z diodą prostowniczą,
a sygnałem wyjściowym obwodu nieiskrobezpiecznego jest stan dwóch par styków przewiernych NO/NC.
Separator zasilany jest nieiskrobezpiecznym napięciem stałym lub przemiennym.

Przykładowe zdjęcie jednego z modeli


Może być zastosowany do:

– separacji obwodów iskrobezpiecznych od obwodów nieiskrobezpiecznych,
– zdalnej kontroli zestyków, czujników lub urządzeń pracujących w obwodach bezpieczeństwa lub obwodach sterowniczych,
– sterowania, załączania, wyłączania lub blokowania urządzeń elektrycznych,
– sygnalizacji stanu pracy zestyków i blokad.


Separator wyposażono w diodowo LED-ową diagnostykę jego pracy i diagnostykę stanu linii.

Diody LED zabudowano na obudowie separatora. Diagnostyka poprzez wyświetlenie diody sygnalizuje:
zwarcie lub przerwę, obniżenie rezystancji izolacji doziemnej Rd, obniżenie rezystancji izolacji Rr między liniami
L1 – L2, lub przekroczenie dopuszczalnej rezystancji Rs pętli linii L1 – L2.
Fabryczne ustawienia rezystancji wynoszą: Rs ≤ 600Ω, Rr ≥ 2000Ω, Rd ≥ 2000Ω.
Dioda LED oznakowana jako „K” sygnalizuje zasilanie separatora oraz zasterowanie przekaźnika wykonawczego.
W separatorze typu SSU2-ET przeznaczonym do kontroli ciągłości obwodu np. przewodu ochronnego PE,
fabryczne ustawienie rezystancji szeregowej wynosi Rs < 100Ω.


WAŻNE !    Urządzenia SSU*-ET spełniają wymagania normy PN-G-50003:2003

w tym punkt 2.7.3 zacytowany poniżej

„Obwód sterowniczy powinien powodować wyłączenie urządzenia oraz uniemożliwić jego załączenie w przypadku:

a) wzrostu rezystancji zewnętrznej pętli obwodu sterowniczego powyżej wartości 600 Ω,
b) obniżenia rezystancji izolacji między żyłami sterowniczymi poniżej wartości 2 000 Ω,
c) obniżenia rezystancji izolacji między żyłą sterowniczą, a ziemią poniżej 2 000 Ω (w przypadku obwodów izolowanych od ziemi).

Wartości powyższych parametrów dla konkretnego urządzenia powinny być zamieszczone w jego dokumentacji.
Uszkodzenie obwodu (np. zwarcie lub przerwa) oraz wyżej wymienione przypadki nie powinny spowodować
niezamierzonego załączenia urządzenia oraz uniemożliwienia wyłączenia urządzenia przez elementy sterujące i kontrolujące parametry pracy. „


Pobierz: Karta katalogowa SSU*

Pobierz: Karta katalogowa SSU2