Urządzenie separacyjno – sterownicze SSU*-ET


Urządzenie separacyjno – sterownicze SSU*-ET przeznaczone jest do separacji obwodu iskrobezpiecznego od nieiskrobezpiecznego. Sygnałem wejściowym obwodu iskrobezpiecznego jest „styk” z diodą prostowniczą, a sygnałem wyjściowym obwodu nieiskrobezpiecznego jest stan styków NO/NC. Może być stosowane do sterowania, załączania, wyłączania lub blokowania urządzeń elektrycznych, sygnalizacji stanu pracy styków i blokad.

SSU1-ET posiada wejście iskrobezpieczne L1 – L2 działające na wyjścia stykowe po stronie nieiskrobezpiecznej. Podłączenie diody prostowniczej do wejścia iskrobezpiecznego L1 i L2 powoduje zmianę stanu wyjścia po stronie nieiskrobezpiecznej.
Zmiana stanu wyjścia stykowego wystąpi, gdy nastąpi:
– przerwa lub zwarcie obwodu kontrolowanego,
– obniżenie rezystancji równoległej Rr między liniami L1 – L2 obwodu kontrolowanego poniżej 2000Ω,
– obniżenie rezystancji doziemnej Rd obwodu kontrolowanego poniżej 2000Ω,
– wzrost rezystancji Rs pętli obwodu kontrolowanego powyżej 600Ω,
– uszkodzenie diody prostowniczej w obwodzie kontrolowanym.

SSU2-ET posiada wejście iskrobezpieczne L1 – PE działające na wyjścia stykowe po stronie nieiskrobezpiecznej. Podłączenie diody prostowniczej do wejścia iskrobezpiecznego L1 i PE powoduje zmianę stanu wyjścia po stronie nieiskrobezpiecznej. Zmiana stanu wyjścia stykowego nastąpi w wyniku przerwy lub zwarcia obwodu kontrolowanego, wzrostu rezystancji Rs pętli obwodu kontrolowanego powyżej 100Ω, 1000Ω lub wg zamówienia, uszkodzenia diody prostowniczej w obwodzie kontrolowanym.

Pobierz: Karta katalogowa