Zasilacze Iskrobezpieczne


Zasilacz Iskrobezpieczny typu ZI12/2ET

Zasilacz iskrobezpieczny ZI12/2ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un = 12V i Io =2A lub mniejszych. Zasilacz przystosowano do zasilania prądem przemiennym o napięciu znamionowym: 24, 42V, 100V, 110, 127V, 133V, 220V, 230V/50Hz). Zasilacz iskrobezpieczny ZI12/2ET może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego lub metanu. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, zasilacz przewidziany jest do zabudowy w obudowie budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną.
W pomieszczeniach zagrożonych tylko wybuchem pyłu węglowego, zasilacz może być zabudowany w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Pobierz: Karta katalogowa

Zasilacz Iskrobezpieczny Z – * – ZI*/*ET

Zasilacz iskrobezpieczny typu Z – * – ZI*/*ET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym Un= 12V, 15V i 24V DC. Podzespół zasilacza zabudowano w osłonie ognioszczelnej zapewniającej stopień ochrony IP54. Zasilacz przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 24V – 42V – 100V – 110V – 127V – 133V – 220V – 230V/50Hz. Może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego i/lub metanu oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Zasilacz spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2.

Pobierz: Karta katalogowa

Zasilacz Iskrobezpieczny ZI*/*ZET

Zasilacz iskrobezpieczny z zwiernikiem typu ZI*/*ZET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych prądem stałym o napięciu znamionowym Un = 12V, 15V i 24V. Zasilacz przystosowano do zasilania napięciem 24VDC lub 24VAC. W ofercie znajdują się transformatory sieciowe w obudowie, poprzez które zasilacz może być zasilany prądem przemiennym o napięciu znamionowym: 42V, 100V, 110, 127V, 133V, 220V, 230V/50Hz). Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/*ZET może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem pyłu węglowego lub metanu. W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, zasilacz przewidziany jest do zabudowy w obudowie budowy przeciwwybuchowej z osłoną ognioszczelną. W pomieszczeniach zagrożonych tylko wybuchem pyłu węglowego, zasilacz może być zabudowany w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP54.

Pobierz: Karta katalogowa

Zasilacz Iskrobezpieczny ZI*/*BET

Zasilacz iskrobezpieczny Z*/*BET przeznaczony jest do zasilania obwodów iskrobezpiecznych o napięciu znamionowym 12VDC, 15VDC lub 24VDC. Maksymalny prąd wyjściowy Io może wynosić do 3A i 0,7A dla wykonania zasilacza z Uo = 24VDC. Zasilacz przystosowano do podtrzymywania zasilania odpływu z baterii akumulatorów bez konieczności podłączenia do zasilania sieciowego. Ładowanie baterii akumulatorów odbywa się tylko w pomieszczeniu niezagrożonym wybuchem  z zespołu ładowania akumulatorów typu LA230-ET produkcji „ELTECH” zasilanego z sieci 230VAC.
Zasilacz iskrobezpieczny ZI*/**BET może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1 w pomieszczeniach podziemnych i na powierzchni zakładów górniczych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Pobierz: Karta katalogowa