Zabezpieczenia wlotu do kruszarki kęsów


I. Wymagania
1. Strefy przed wlotami do kruszarek kęsów znajdujących się na trasach przenośników zgrzebłowych zabezpiecza się dwoma niezależnie uruchamianymi, w tym jednym bezdotykowo, urządzeniami wyłączenia awaryjnego napędów kruszarki kęsów i przenośnika zgrzebłowego, w sposób określony w dokumentacji układu transportu.
2. Kruszarkę należy wyposażyć w urządzenie zatrzymania awaryjnego, którego uruchomienie powinno być możliwe od strony przejścia dla ludzi wzdłuż urządzenia podającego oraz na przekroju trasy urządzenia podającego. Urządzenie powinno być zabudowane przed wlotem kruszarki w odległości uwzględniającej bezwładność elementu podającego, powiększoną o 2m.

 

II. Urządzenia firmy „ELTECH” jakie można zastosować do realizacji zabezpieczenia kruszarki

Czujnik położenia typu CPT-**.*.*.*-ET – wyłącznik awaryjny

Czujnik położenia typu CPT-**.*.*.*-ET (zwany dalej wyłącznikiem awaryjnym) przeznaczony jest do zabezpieczania stref chronionych przy użyciu linki. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba uzyskania sygnału dwustanowego położenia linki ochronnej czujnika, elementów mechanicznych wyposażenia urządzeń, maszyn lub innego wyposażenia. Wyłącznik awaryjny linkowy może być przełączony z dowolnego miejsca, przez które przebiega linka. Zadziałanie czujnika położenia – wyłącznika awaryjnego – nastąpi zarówno, gdy wyłącznik jest uruchamiany przez pociągnięcie linki jak też w przypadku jej zerwania.

 

Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL11-ET

Czujnik Nadajnika Lokacyjnego CNL**-ET (zwany dalej czujnikiem) służy do lokalizacji urządzeń nadawczych z falą nośną niemodulowaną. Może wykrywać górnicze osobiste nadajniki lokacyjne, np. typu GLON stosowane w górnictwie. Zastosowane elementy wykonawcze czujnika pozwalają na jego zastosowanie np.: do wykrywania wyposażenia pracowników w górniczy osobisty nadajnik lokacyjny GLON, wyłączanie z ruchu przenośnika taśmowego do jazdy ludzi w przypadku przejazdu pracownika wyposażonego w nadajnik lokacyjny np. GLON poza pomost do wysiadania, jako dodatkowy element zabezpieczenia wlotu kruszarki węgla; kontrola przejazdu pociągu lub innego urządzenia transportowego z lampą końcową wyposażoną w nadajnik GLON itp.

 

Czujnik poziomu/spiętrzenia CPC-2/CS

Czujnik poziomu/spiętrzenia CPC-2/CS przeznaczony jest do kontroli drożności przesypów, spiętrzenia materiałów i urobku w układach transportu przenośnikami taśmowymi
i zgrzebłowymi, bezpieczeństwa, itp. Może również służyć do kontroli poziomu cieczy przewodzących (wody). Zasada działania czujnika polega na pomiarze rezystancji materiałów (stałych wilgotnych i ciekłych) pomiędzy elektrodą pomiarową, a masą (uziemieniem).

 

Pobierz: Karta katalogowa – str nr 1

Pobierz: Karta katalogowa – str nr 2

Pobierz: Karta katalogowa – str nr 3