Sprężarki


Górniczy agregat sprężarkowy typu SP – 02ET może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem oraz w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Górniczy agregat sprężarkowy zwany dalej agregatem sprężarkowym służy do wytwarzania sprężonego powietrza, które może być źródłem zasilania pneumatycznych narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych. Podstawowym elementem składowym agregatu sprężarkowego jest sprężarka powietrza (pompa sprężarkowa), której napęd stanowi trójfazowy indukcyjny silnik elektryczny zasilany poprzez wyłącznik elektryczny z sieci elektroenergetycznej trójfazowej z izolowanym punktem neutralnym o napięciu znamionowym: 230V, 380V, 400V, 500V, 660V, 690V, 1000V / 50Hz. Sprężarka powietrza wyposażona jest w zawór bezpieczeństwa, który zabezpiecza zbiornik przed wzrostem ciśnienia sprężonego powietrza powyżej wartości zawartej w danych technicznych.

Górniczy agregat sprężarkowy typu SP – 02ET wyposażony jest w szereg czujników zabezpieczających jego pracę:
czujniki temperatury cylindrów pompy sprężarkowej — – CT1 i CT2,
– czujnik temperatury silnika napędowego – CT4,
– czujnik temperatury powietrza na wylocie – CT5,
– czujnik ciśnienia powietrza wyjściowego – CC1/1,
– czujnik otwarcia osłony czołowej – CPT,
– czujnik kontroli prędkości i kierunków obrotów koła pasowego sprężarki – CPR.
Ponadto agregat sprężarkowy może być wyposażony w dodatkowy osprzęt zgodnie z wymogami klienta. Agregat sprężarkowy wyposażony jest w urządzenie SW 1, przeznaczone do przetwarzania i wizualzacji danych, które są wyświetlane na wyświetlaczu LCD. Ponadto umożliwia nastawę i sygnalizację progów ostrzegawczych oraz alarmowych np. ciśnienia minimalnego i maksymalnego.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC 10 ATEX 202X

Pobierz: Karta katalogowa