Zespół transformatorowy typu ZT0/230/10/4-ET


Zespół transformatorowy typu ZT0/230/10/4-ET przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem neutralnym o napięciu znamionowym 3x500V/50Hz i wyposażony jest w cztery niezależnie sterowane odpływy o napięciu 3x230V. Każdy odpływ zabezpieczono przed skutkami zwarć międzyfazowych z kontrolą stanu izolacji i ciągłości przewodu ochronnego.

Wyposażenie elektryczne spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu normalnym o stopniu ochrony obudowy IP66. Może być stosowany w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu (pomieszczenia ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu) i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Pobierz: Karta katalogowa