Wyłączniki


Wyłącznik elektryczny typu WE-… ET może być stosowany w polach (pomieszczeniach)
niezagrożonych wybuchem oraz w polach metanowych zakładów górniczych, w wyrobiskach
(pomieszczeniach), zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, w środowisku
gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu
węglowego.

Wyłącznik elektryczny typu WE – … ET zabudowany jest w osłonie ognioszczelnej i przystosowany
jest do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego z izolowanym punktem
neutralnym o napięciu znamionowym: 230V, 380V, 400V, 500V, 660V, 690V, 1000V/50Hz.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC 10 ATEX 201 X

Pobierz: Karta katalogowa