Pulpity i rozdzielnice


Jesteśmy firmą posiadającą duże doświadczenie w projektowaniu i produkcji wyrobów, w szczególności dla przemysłu górniczego. W celu zapewnienia skuteczności realizacji polityki jakości, wprowadziliśmy systemy zarządzania jakością, zgodne z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” i PN-EN ISO/IEC 80079-34:2020-09 „Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń”. Firma „ELTECH” wykonuje:
• Pomiary w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
• Sporządzanie projektów branży elektrycznej
• Wykonywanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
• Prefabrykację rozdzielnic nn
• Urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym grupy I lub grupy II kategorii 1G lub 1D.

Pobierz: Karta katalogowa