Prasa wulkanizacyjna


Prasa wulkanizacyjna typu PWO-01 przeznaczona jest do wypełniania metodą wulkanizacji termicznej ubytków gumy, np. lin wyrównawczych górniczych wyciągów szybowych lub innego rodzaju lin i elementów. Wykonanie prasy wulkanizacyjnej zapewnia stopień ochrony IP-54 i spełnia warunki urządzenia grupy I kategorii M2. Układ kontroli i zasilania urządzenia grzewczego prasy może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) i w częściach instalacji powierzchniowych tych zakładów zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Wyłącznik elektryczny prasy przystosowano do zasilania z sieci elektroenergetycznej trójfazowej prądu przemiennego o napięciu znamionowym 230V/50Hz.

Pobierz: Karta katalogowa