O nas


Firma „Eltech” Spółka z o.o. w Mysłowicach założona została w 1999 roku.  Zakresem działań firmy jest odkrywanie interesujących rozwiązań z branży górniczej oraz produkcja  innowacyjnych urządzeń np. aparatury sterownicze, kontrolno-pomiarowe oraz zabezpieczenia urządzeń elektrotechnicznych. Firma zajmuje się także produkcją urządzeń mających pewien zakres odbiorców prywatnych. Nasza firma wykonuje szerokie spektrum usług dla klientów indywidualnych oraz osób prawnych.

Główną zaletą naszych produktów jest spełnienie wymagań zasadniczych potwierdzonych certyfikatami jednostek notyfikowanych. Doświadczeni specjaliści dbają o to, by zakupione i używane przez Państwa produkty były nie tylko bezpieczne ale także wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.

Firma „Eltech” Spółka z o.o. w Mysłowicach uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Produkcji obowiązujący dla producenta urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011 „Atmosfery wybuchowe – Część 34: Zastosowanie systemów zarządzania jakością przy produkcji urządzeń”). Nasze wyroby oznakowane są znakiem CE 1453. W celu zapewnienia skuteczności realizacji polityki jakości, wprowadziliśmy system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015.
Firma „Eltech” Spółka z o.o. posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i produkcji wyrobów, które cieszą się powodzeniem w branży górniczej. Naszym głównym celem zakorzenionym w kulturze organizacji jest spełnienie wymogów oraz potrzeb naszych klientów.
Nasze wyroby są synonimem nie tylko posiadaniem certyfikatów ale także wysokiej jakości.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.