Przekaźnik – Czujnik Obecności COU-ET


 

Czujnik Obecności typu COU-ET przeznaczony jest do wykrywania osób i obiektów znajdujących się w zasięgu detektora ultradźwiękowego czujnika. Nadaje się do pomiaru stopnia napełnienia zbiorników z nastawą progów alarmowych. Czujnik Obecności typu COU-ET spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1 oraz grupy II kategorii 1G i 1D.

Pobierz: Karta katalogowa