Czujnik fotooptyczny CF*ET


Czujnik fotooptyczny CF*ET przeznaczony jest do odbierania sygnałów świetlnych np. nadawanych lampą osobistą i ich przetwarzania na sygnały na wyjściach, które mogą być podwójne stykowe NO/NC,
podwójne transoptorowe, wyjście transmisji po złączu RS-485. Czujnik fotooptyczny CF*ET może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1.

Pobierz: Karta katalogowa