Elektrozawór EZ*-ET


 

Elektrozawór EZ*-ET przeznaczony jest do instalacji zasilanych sprężonym powietrzem lub gazami obojętnymi. Posiada obudowę umożliwiającą podłączenie przewodów pneumatycznych. Elektrozawór EZ*-ET może być stosowany w polach niezagrożonych wybuchem, w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1. Ponadto spełnia wymagania dla urządzeń elektrycznych grupy II.

Pobierz: Karta katalogowa