Urządzenie do sprawdzania Górniczego Nadajnika Lokacyjnego


 

Urządzenie do sprawdzania nadajnika lokacyjnego zbudowano z czujnika Nadajnika Lokacyjnego typu CNL11-ET i sygnalizatora optyczno – akustycznego ESOA-1.1.1.3.1. Sprawdzenie działania nadajnika lokacyjnego polega na zbliżeniu lampy górniczej z nadajnikiem w zasięg działania czujnika Nadajnika Lokacyjnego. Sprawne działanie nadajnika w lampie potwierdzone zostanie sygnałem akustycznym oraz światłem zielonym sygnalizatora. Odsunięcie lampy poza zasięg działania, przygotowuje urządzenie do sprawdzenia kolejnego nadajnika lokacyjnego. Urządzenie do kontroli sprawności nadajnika lokacyjnego może być stosowane w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowane jako urządzenie grupy I kategorii M1.

Pobierz: Karta katalogowa