Iskrobezpieczny elektromagnes (SOLENOID) typu IE*-E


Iskrobezpieczny elektromagnes (SOLENOID) typu IE*-ET przeznaczony jest do przesuwania (wciągania, wypychania) trzpienia zaworu, przez który może przepływać medium w stanie ciekłym lub gazowym. Może być stosowany w polach niezagrożonych wybuchem, w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy IM1 i II1G.
Oznaczenie typu IE*- ET

Pobierz: Karta katalogowa