Czujnik ciśnienia


Czujnik ciśnienia typu CC może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem
oraz w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia
„a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I
lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Czujnik ciśnienia typu CC może służyć do ciągłego pomiaru ciśnienia cieczy i gazów. Czujnik CC
przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia w miejscu mocowania. Sposób mocowania, jak również długość
przewodu w jaki wyposażony jest czujnik, dostosowane są do wymagań klienta. Możliwe jest zastąpienie
przewodu gniazdem hermetycznym.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC 08 ATEX 321 X

Pobierz : Karta katalogowa