Czujniki drgań typ DR*


Czujnik drgań typu DR* może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem
oraz w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych do stopnia
„a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I
lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Czujnik drgań typu DR* może służyć do pomiaru drgań urządzeń mechanicznych np.:
– silników,
– przekładni przenośników,
– pomp,
– wentylatorów,
– węzłów łożyskowych, itp.
Czujnik drgań typu DR* przeznaczony jest do pomiaru drgań w miejscu mocowania w sposób
dostosowany do wymagań klienta. Czujnik drgań typu DR* zbudowany jest z układu pomiarowego
umieszczonego w obudowie ze złączem i wyposażony może być w przewód o długości dostosowanej
do wymogów klienta, który służy do podłączenia czujnika np. z układem kontroli SK1. Możliwe jest
zastąpienie przewodu gniazdem hermetycznym.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC 08 ATEX 318 X

Pobierz: Karta katalogowa