Czujnik poziomu oleju typu CPO


Czujnik poziomu oleju typu CPO 1 może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych
wybuchem oraz w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych
do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, środowisku gazowym należącym do grupy
wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Czujnik poziomu typu CPO 1 może służyć do ciągłego pomiaru poziomu cieczy przewodzących
i nieprzewodzących w zbiornikach zamkniętych i otwartych np.: poziomu oleju, poziomu wody itp.
Czujnik CPO przeznaczony jest do pomiaru poziomu w miejscu mocowania.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC 08 ATEX 317 X

Pobierz: Karta katalogowa CPO

Pobierz: Karta katalogowa CPO – TEMP