Czujnik temperatury typu TEMP*.*.*


Czujnik temperatury typu TEMP może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych
wybuchem oraz w polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczanych
do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu, środowisku gazowym należacym do grupy
wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Czujnik temperatury typu TEMP jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym i może służyć
do pomiaru temperatury:
– otoczenia
– wody, oleju lub innych cieczy,
– przekładni mechanicznych,
– newralgicznych miejsc przenośników taśmowych,
– węzłów łożyskowych, itp.
Czujnik temperatury typu TEMP przeznaczony jest do pomiaru temperatury w miejscu mocowania
i wyposażony może być w przewód o długości dostosowanej do wymogów klienta. Czujnik może być
podłączony do układu kontroli SK 1. Możliwe jest zastąpienie przewodu gniazdem hermetycznym.

Certyfi kat badania typu WE
Nr: OBAC 07 ATEX 076 X

Pobierz: Karta katalogowa