Adaptory


Firma ELTECH produkuje wszelkiego rodzaju adaptory ułatwiające stosowanie czujników. Adaptor zboczenia przeznaczony jest do współpracy z czujnikami położenia typoszeregu CPT-3 i stanowi ich oprzyrządowanie pozwalające na stosowanie w systemach kontroli prowadzenia taśmy przenośnika taśmowego.
W systemach automatyzacji sterowania mogą być stosowane adaptory umożliwiające wykrycie ruchu środków transportu itp. Adaptory wykonywane są ze stali, bez udziału metali lekkich i mogą być stosowane w polach /pomieszczeniach/ niezagrożonych wybuchem, w polach metanowych zakładów górniczych
w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

Pobierz: Karta katalogowa