Oprawa oświetleniowa OL-*ET


Oprawa oświetleniowa typu OL-*ET służy do oświetlania pomieszczeń w tym przemysłowych, w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Pobierz: Karta katalogowa