Układ kontroli czyszczenia filtra


Układ kontroli czyszczenia filtra przeznaczony jest do współpracy z filtrami powietrza
lub cieczy.
Układ kontroli może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych
wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach
(pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa
wybuchu w środowisku gazowym należącym do grupy wybuchowości I lub
w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.


rysunek poglądowy

 

Pobierz : Karta katalogowa