Czujniki spiętrzenia urobku


Czujnik poziomu/spiętrzenia urobku typu CPC-2/CS

Czujnik poziomu/spiętrzenia CPC-2/CS przeznaczony jest do kontroli drożności przesypów, spiętrzenia materiałów i urobku w układach transportu przenośnikami taśmowymi i zgrzebłowymi, itp. Producent może dostosować montaż czujnika do każdego elementu maszyny lub urządzenia. Zastosowanie w układzie wykonawczym przekaźnika z parą styków NO/NC oraz wyjścia złącza kolektor – emiter transoptora, zapewnia uniwersalność w zastosowaniu układu.
Certyfikat WE TEST 12 ATEX 014
Czujnik może być stosowany na powierzchni i w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym i może być stosowany jako urządzenie grupy I kategorii M1.

Pobierz: Karta katalogowa

 

Czujniki położenia typu CPT-2L.PAP1.T13.**-ET
Czujnik spiętrzenia urobku w przesypie

Czujnik położenia typu CPT-2L.PAP1.T13.**-ET przeznaczony jest do pracy w układach kontroli. Zamontowany w adaptorze może być stosowany jako czujnik spiętrzenia urobku w przesypach przenośników. Czujnik położenia może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i/lub w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego. Spełnia wymagania dla urządzeń grupy I kategorii M1 oraz grupy II.

Pobierz: Karta katalogowa czujnika CPT