Przyciski sterownicze


Przycisk sterowniczy typoszeregu EPS* przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach
i strefach zagrożonych wybuchem, zaliczonych do grupy I, tj. w podziemnych wyrobiskach górniczych,
zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego, w pomieszczeniach kategorii “a”, “b” lub “c”
niebezpieczeństwa wybuchu i/lub w wyrobiskach zaliczonych do kategorii A lub B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego.

Przycisk sterowniczy typoszeregu EPS* przeznaczony jest do stosowania w szczególności w
obwodach sterowniczych i sygnalizacyjnych, między innymi jako urządzenie do załączania
i wyłączania maszyn i urządzeń elektrycznych, do blokowania i awaryjnego wyłączania maszyn
i urządzeń elektrycznych, itp.
Przycisk sterowniczy typoszeregu EPS* za pośrednictwem styków niestabilnych normalnie
zwartych i styków niestabilnych normalnie otwartych bloków stykowych realizuje przerwę lub
zwarcie w obwodach iskrobezpiecznych. Do zadziałania styku służą przyciski, przełączniki lub
joysticki zabudowane w kasecie sterowniczej. Kaseta sterownicza zabudowana jest w dodatkowej
obudowie metalowej lub zabudowana na zawiesiu. Wielkość obudowy metalowej lub zawiesia,
wielkość kasety, typ przycisków, przełączników lub joysticków oraz ilość i rodzaj bloków stykowych
zależy od wykonania przycisku sterowniczego.

Certyfikat badania typu WE
Nr: OBAC10ATEX441X

Pobierz: Karta katalogowa