Przyciski sterownicze


EPSG3 wraz z EPSG1

EPSG2

Przycisk sterowniczy typu EPSG1 może być stosowany w polach (pomieszczeniach) niezagrożonych wybuchem, polach metanowych zakładów górniczych w wyrobiskach (pomieszczeniach) zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.
W przycisku sterowniczym typu EPSG1 przeznaczonym do awaryjnego wyłączania maszyn i urządzeń elektrycznych, styki montowane są jako 2xNC. Na zamówienie montuje się styki 2xNO lub kombinacja styków NC/NO.
Jednostka notyfikowana Nr 1461 Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach, sprawdziła przyciski na zgodność z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wydała Certyfikat badania typu OBAC 10 ATEX 441X.

Pobierz: Karta katalogowa